Migrationsdebattens karta - Jakob Heidbrink

Migrationsdebattens karta - Jakob Heidbrink

Author:  Jakob Heidbrink
Publication Date:  29 december, 2015

Jakob Heidbrink beskriver sin syn på migrationsfrågan som klassiskt Hayekiansk. Heidbrink poängterar vikten av att låta reformer växa fram i den takt som gör att människor känner acceptans för förändringen och kan förbereda sig för den nya tid som kommer där mer egenansvar förväntas. Även om han sympatiserar med idén att sänka välfärdsstatens ambitioner kraftigt för att hantera en omfattande migration, är det inte möjligt att göra i den makliga takt som behövs. Heidbrink konstaterar att alternativet är en nyliberal revolution, vilket [jag] “inte är beredd att acceptera” (s. 6).

 

Fler Essäer

Mest lästa