Om Timbro

Fellows

 

Eli Göndör

 

Eli Göndör är fil. dr i religionshistoria och disputerade 2012 vid Lunds universitet på en avhandling om religionens betydelse för unga muslimska kvinnors självständighet.

Eli Göndör är en profilerad expertkommentator i frågor som rör religiös mångfald. Göndör är också redaktör för antologin “Religionen i demokratin” (Timbro 2013).Läs mer om Eli Göndör på www.eligondor.com/.                                                    

E-post: eli.gondor@timbro.se

Telefon: 070 366 4941

 

 

 

Björn Hasselgren

Björn Hasselgren är teknologie doktor verksam vid KTH, där han bedriver forskning om effektivisering i offentlig sektor, inte minst inom infrastruktursområdet. Han har en bakgrund på Sveriges Riksbank och på revisions- och konsultbyrån KPMG. Läs mer om Björn Hasselgren på KTH:s hemsida.                                                               

E-post: bjorn.hasselgren@timbro.se

Telefon: 0707 62 33 16

Twitter: @hasselgrenB