Kultur

"I am a Liberal, yet I am a Liberal tempered by experience, reflexion, and renouncement, and I am, above all, a believer in culture."  - Matthew Arnold, Culture and Anarchy (1869)

Sedan tidernas begynnelse har människor uttryckt sig genom konstnärligt skapande. Från stenålderns grottmålningar och rituella danser kring lägerelden till dagens webbaserade konstuttryck och stora arenakonserter. De konstnärliga uttrycken har tillsammans med vetenskaperna och religionen utgjort de redskap vi skapat för att bättre förstå oss själva och vår omvärld.

Det kulturella skapandets, konstens i vid bemärkelse, villkor har skiftat från tid till tid. Dess syften har varit mångfaldigt: att underhålla, skapa och befästa gemenskaper, tradera det kollektiva minnet, markera status och hierarkier, att gå maktens ärenden eller att utmana den. Konsten har ställts i religionens, politikens, handelns och lokalsamhälletstjänst.

Kulturen är en stor del av vår identitet och påverkar hur vi uppfattar såväl oss själva som det omgivande samhället. Den är en källa till förströelse och rekreation liksom till förkovran och personlig utveckling, men också en arena för provokation, debatt och diskussion.

Borgerliga ståndpunkter på kulturområdet har alltför länge definierats utifrån de politiska motståndarna istället för att utgå från deegna filosofiska rötterna. Borgerlig kulturdebatt har därför tenderat att förvandlas till ett fruktlöst skyttegravskrig mot den politiska vänstern snarare än en intellektuell och framåtsyftande verksamhet.

Timbro kultur strävar efter att lyfta fram och belysa frågeställningar inom kulturområdet i bred bemärkelse som är relevanta för en samtida publik. Därför vill vi närma oss konsten, musiken, litteraturen, dramatiken, arkitekturen med flera konstnärliga områden utifrån det humanistiska perspektiv som alltid utgjort kärnan i den borgerliga identiteten.

Lars Anders Johansson

Publicerat

(FULLSATT) Vantrivs borgerligheten i kulturen?

torsdag, 27 augusti, 2015 - 18:00
Vi tjuvstartar hösten med boklanseringsfest 27 augusti Varken bildning eller piano – vantrivs borgerligheten i kulturen? I panelen har vi DN-krönikören Viktor Barth-Kron och författaren Torbjörn

Essälansering: Vad händer med borgerligheten?

onsdag, 27 maj, 2015 - 18:00 till 19:00
Vem vill vara borgerlig i dag? Vad innebär ens ordet borgerlig nuförtiden? Det är några av frågorna som Lars Anders Johansson tar sig an i essän Borgerlig identitetskris – från burskap och bildning

Behövs bildning?

tisdag, 12 maj, 2015 - 12:00 till 13:00
KLICKA HÄR FÖR REFERAT Nyckelord : kunskap, kultur, bildningsbegreppet, bildningsideal, idéhistoria, sammanhang, kontext, modernism, postmodernism, instrumentell, ingenjörskonst, nytta, funktionalism

Yaron Brook: Free Market Revolution

torsdag, 23 april, 2015 - 18:00 till 19:00
Hur stoppar vi staten från att fortsätta växa? Enligt Yaron Brook, vd för Ayn Rand Institute, finns svaret i skrifter och filosofi av Ayn Rand. I sin bok Free Market Revolution hävdar Brook att

Humaniora i näringslivet

onsdag, 28 januari, 2015 - 09:00 till 17:00
Behövs humanister på framtidens arbetsmarknad? Vad kan det humanistiska perspektivet tillföra på framtidens arbetsmarknad? Vad betyder humaniorautbildningarna för Sveriges konkurrenskraft? Vad kan