Migrationsdebattens karta - Andreas Johansson Heinö

Migrationsdebattens karta - Andreas Johansson Heinö

Author:  Andreas Johansson Heinö
Publication Date:  29 december, 2015

Andreas Johansson Heinö förkastar föreställningen att skiljelinjen i invandringsfrågan skulle gå mellan realister och idealister. Johansson Heinö efterlyser tydligare ideologiska skiljelinjer: “skillnaden mellan vänster och höger upphör inte att existera vid Öresundsbron”, skriver han, “tvärtom är det just där som skillnaderna i synen på statens roll borde vara som tydligast”. Johansson Heinö beskriver sig som liberal och förordar exempelvis skärpta försörjningskrav i syfte att kunna bevara den fria rörligheten i Europa som han beskriver som en av de viktigaste politiska framgångarna.

 

Fler Essäer

Mest lästa