Om Timbro

Finansiering

Timbro finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv, som 2003 bildades av Svenskt Näringsliv och Näringslivets Fond. Utöver bokförsäljning är Timbros enda intäktskälla anslag från Stiftelsens kapital.

Inga uppdrag tas emot av utomstående parter. De personer som skriver rapporter eller böcker på uppdrag av Timbro får ersättning för dessa ur Timbros budget, och innehållet överenskoms mellan Timbro och författaren, utan inflytande av tredje part.

För ytterligare information, se www.frittnaringsliv.se.