Publikationer

Timbros publikationer

Med skuldkänslan som drivkraft

Om svenska Israelvänner och västfiender

Sexdagarskriget mellan Israel och arabstaterna splittrade de intellektuella i Sverige. För Herbert Tingsten var Israel ”en bit av oss själva”. Jan Myrdal och Göran Palm menade däremot att den judiska

Dygder, individer, samhällen

Författare:  Deirdre McCloskey
“För att kunna skapa ett samhälle som uppvisar klokhet, rättvisa, kärlek, tro, hopp, mod och måttfullhet måste man ordna det så att man har människor som är kloka, rättvisa, kärleksfulla, trogna,

Grupptillhörighet är inte politik

Författare:  Lena Andersson
“En dröm om sammanhållning betyder att människor inte får vara olika under lagarna, att människors växt ska stympas för helhetens skull, att man ska offra sig för andra, att man ska avstå från sin

Rädslans liberalism

Judith N Shklar i urval

Författare:  Judith N Shklar
Brexit och Trump. Flyktingkris och terrorism. Ekonomisk kris och välfärdsstatens kollaps. Det saknas inte anledning för oro. Och när människors rädsla växer så minskar samtidigt utrymmet för liberala

Den österrikiska skolan

En introduktion till humanistisk nationalekonomi

Författare:  Johan Hakelius
“En utmärkt introduktion till den österrikiska skolans analys av marknadsekonomin och det liberala samhällets förutsättningar” Nils Karlson, statsvetare och nationalekonom, docent Freud och
Klassisk liberalism

Klassisk liberalism

En introduktion

Författare:  Eamonn Butler
Sverige hör till världens mest frihetliga och individualiserade länder. Trots det har den ideologi som mer än andra betonar just frihet och individualism - den klassiska liberalismen - förblivit en

Sverige i Nato

Författare:  Sten Tolgfors
Är Sverige tryggast i eller utanför Nato? Länge ansågs ett svenskt Nato-medlemskap vara otänkbart. Men de senaste åren har opinionen svängt och hälften av riksdagspartierna förespråkar nu medlemskap

På spaning efter det nya Indien

Författare:  Henrik Sundbom
Hur ser den indiska drömmen ut, vad innebär det att bo i världens största slumområde och varför serveras inga cheeseburgare på McDonald’s? I På spaning efter det nya Indien navigerar Henrik Sundbom

Vilseledning

Ukrainakriget i svenska medier

Författare:  Stefan Olsson
Hur ska journalistik bedrivas när en krigförande part har som mål att vilseleda nyhetsredaktioner? Med kriget i Ukraina har Ryssland lanserat en omfattande kampanj i informationssfären där syftet är

Mest lästa