Timbro Medieinstitut

Timbro medieinstitut (TMI) granskar medierapportering och analyserar mediernas utveckling. Utgångspunkten är att en offentlig sfär där tankar och åsikter fritt kan mötas gynnar en demokratisk samhällsutveckling.

Under lång tid har medierna kunnat erbjuda en sådan sfär genom ett system av normer, institutioner och organisationer. Nu är det systemet delvis i gungning. Medierna befinner sig i en period av snabba förändringar och stora utmaningar. Ny teknologi, nya vanor och nya marknader har förändrat förutsättningarna för journalistik och publicistik. Samtidigt som den tillgängliga informationsmängden växt sig större än någonsin ökar möjligheten både för journalister och konsumenter att välja bort den kunskap och de perspektiv som inte passar oss.

TMI försöker hitta nya perspektiv och finna svar på viktiga frågor. Hur påverkas vår offentlighet när gamla medieaktörer försvinner och nya tillkommer? När sociala medier tar över distributionen av nyheter? När journalistprofessionen försvagas? När de statliga Public service-företagen konkurrerar om samma läsare som privata aktörer? När medier intar en aktivistisk roll och driver politiska frågor? När fakta ses som föränderliga och subjektiva?

Kort sagt – TMI undersöker och diskuterar hur medierna kan och bör agera för att även i framtiden bidra till ett fritt och öppet samhälle.

TMI fokuserar särskilt på

Mediernas bevakning av företagande och näringsliv
Public Service roll i det nya medielandskapet
Medier och information ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv
Medieetik i praktiken – vad innebär egentligen begrepp som allmänintresse, opartiskhet och saklighet?

För att kunna utföra sin uppgift så bra som möjligt är TMI beroende av tips. Har du upptäckt en felaktig publicering? Har du själv drabbats av osaklig mediebevakning? Eller är du en journalist med förslag på ämnen att ta upp? I så fall – varmt välkommen att höra av dig! 

Andreas Ericson
E-post: andreas.ericson@magasinetneo.se
Telefon: 0701-479707

Journalister, inte som andra?

Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Datum:  måndag, 13 mars, 2017 - 12:00 till 13:00
Adress: 
Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm
Sverige
Sällan har journalisternas roll varit lika omdiskuterad som i dag. Hur klarar de sitt jobb i en värld präglad av snabbare nyhetsflöde och en ständig klickjakt? Hur ska de förhålla sig till fientliga politiker och ökad misstro från allmänheten? Händer det att de låter sin politiska övertygelse gå ut över jobbet?

Timbro Medieinstitut har i samarbete med Novus genomfört en undersökning som förhoppningsvis ska hjälpa oss att förstå lite mer. Vi har frågat journalister om hur de ser på sin egen situation, sitt yrke och på sin framtid. Vi har också undersökt deras syn på Sveriges ekonomi och framtida utmaningar.

Resultatet presenteras av Torbjörn Sjöström, vd på Novus. På plats för att kommentera finns Johan Hakelius, chefredaktör Fokus och Ulrika Hedman, forskare vid Journalisthögskolan i Göteborg.

Seminariet modereras av Andreas Ericson som leder Timbro Medieinstitut.


 
Tid
Måndagen den 13 mars kl. 12.00-13.00. Lättare lunch från kl. 11.30

Plats
Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm

Anmälan
Senast den 11 mars. Bindande anmälan. 
Deltagare som inte avanmäler sig per e-post: info@timbro.se eller telefon 08-587 898 00 debiteras 100 kronor.
Anmälan (Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta evenemang)
Fler evenemang