TV

Seminarier, intervjuer och debatter från Timbro.

Friheten att vara mänska

23 augusti, 2012

Eyvind Johnsons trilogi om Krilon (1942-44) gavs ut under brinnande världskrig. Romanerna är en lågmäld men briljant appell för liberala och kulturradikala värden. Ändå diskuteras de sällan inom den borgerliga idédebatten, bland annat som en konsekvens av en slentrianmässig litteratursyn som kategoriskt avfärdar all modernistisk estetik som ”vänster”. Genom Krilontrilogin ser vi inte bara en författare ta strid mot totalitarism och förtryck, utan också förena modernistiska uttrycksmedel med idealbilden av en borgerlig humanism.

Välkommen till ett samtal om liberalism, modernism och borgerlig humanism i Eyvind Johnsons Krilontrilogi.

Medverkande: Jens Liljestrand, författare och Thomas Gür, företagare.
Moderator är Lars Anders Johansson, kulturansvarig vid Timbro.